Doškolení rozhodčích licence B – oblast Praha | | Adresy dvorců na soutěže družstev

12. 4. 2022

Zadávání soupisek do soutěže seniorů

Soupisky do Pražského poháru seniorů zadávejte do 15. 4. 22

Přihlašovací stránka:

Přihlašovací stránka k editaci soutěží družstev seniorů

 

Losování proběhne 20 . 4. 22 v 18,00 na TK Konstruktiva, zájemci o účast laskavě oznámí svoji přítomnost.