HOSTOVÁNÍ | | Rozměry dvorců pro dětský tenis

7. 3. 2023

Přehled přihlášených družstev k 7. 3. 23

Vzhledem k tomu, že ne všechny kluby dodržely uzávěrku přihlášek do soutěží, některé nepřihlásily oprávněná družstva, bylo dojednáváno doplňování soutěží tak, aby se naplňovaly vyšší soutěže a byly dělány další nutné úpravy, přikládáme tabulky přihlášených družstev ve všech věkových kategoriích, tak jak vypadají k 8. 3. 2023

Prosím, zkontrolujte, zda jste uvedeni tak, jak jste zamýšleli, naleznete-li chybu, případně projevíte-li zájem doplnit prázdné místo ve vyšší třídě svým týmem, kontaktujte do 12. 3. sekretáře PTS na mail vyvadil@webtenis.cz, kde své požadavky konkretizujete, neřešte tuto problematiku po telefonu.

 Poté bude příprava losování uzavřena a bude svolána losovací schůze STK PTS.

Vzhledem k tomu, že průběžně se tabulky upravují podle nové situace, kontrolujte seznamy průběžně, je možné, že se nějaký prostor vznikne v průběhu kontrol.

Případné zjištěné chyby opravíme a uvítáme, pokud se nám podaří doplnit nejvyšší třídy tak, aby se naplnily skupiny jako osmičlenné.

Baby kontrola

MŽ kontrola 8_3

SŽ kontrola 8_3

Dorost kontrola 8_3

Dospělí kontrola 8_3

Změny v tabulkách:

V kategorii mladších žáků odstoupilo družstvo ESA z Junior Tour – v Junior Tour chybí tedy osmé družstvo, v 1. třídě potom šestnácté.

V kategorii dospělých Tempo A bylo přesunuto do 2. třídy, Sokol Dolní Počernice z 4. do 3. třídy

V kategorii dorostu byla doplněna 1. třída o tým Olympu B

V kategorii dorostu bylo přesunuto družstva Radotína ze 3. do 2. třídy.

V kategorii MŽ bylo přesunuto družstvo ARITMA A do Junior Tour 16. 3. 23