Přehled přihlášených družstev k 7. 3. 23 | | Rozpisy soutěží na léto 2023

15. 3. 2023

Rozměry dvorců pro dětský tenis

Na přiloženém obrázku jsou vyznačeny specifikace rozměrů dvorců pro mini tenis, střední kurt a baby tenis